Szlovákia magyarlakta települései számára a kisebbségi támogatások (Kúltúra národnostných menšín) plusz forrást jelenthetnek. Az idei pályázatok közt bőven találunk is falunapokat, községi fesztiválokat, és helyi ünnepségeket. A dotációk jóvoltából könnyebb megszervezni és tető alá hozni az ilyen jellegű eseményeket, amelyek így kevésbé terhelik a helyi költségvetést, a városok és falvak önkormányzatainak tehát érdeke, hogy pályázatokon, köztük a kisebbségi kultúrákra szánt keretből minél több pénzt nyerjenek. De nem csak érdekük, hanem érdemük is egyben – itt szól ugyanis közbe a politika. Habár A. Nagy László kinevezésekor kijelentette, hogy kisebbségi kormánybiztosi munkáját nem fogja befolyásolni az, hogy a HÍD párt alapítóinak egyike, az idei számok mást mutatnak: a Híd által vezetett községek a biztos egyéni beavatkozása után összesen 27500 euróval jártak jobban, míg az MKP községeinek támogatását 5900 euróval kurtították meg.

Összehasonlítottuk a kisebbségi kultúrákra szánt támogatásra pályázó települések eredményeit aszerint, hogy milyen az adott falu-város polgármesterének párthovatartozása, mennyi támogatást javasolt a szakmai bizottság, és végül a kormánybiztos milyen irányba módosította a döntéseket. A grafikonok azokat a pályázatokat, illetve a hozzá tartozó településeket tartalmazzák, ahol a kormánybiztos felülbírálta a bizottság döntését.

 

Az egyes pályázatok és az azokat beadó települések, melyek pályázata esetében a bizottság döntése utólag meg lett emelve

Az egyes pályázatok és az azokat beadó települések, melyek pályázatait a bizottság elutasította, utólag mégis részesültek támogatásban

Az egyes pályázatok és az azokat beadó települések ahol a bizottság döntéséhez képest csökkentve lett a támogatás

A kormánybiztos a községek pályázatánál harmincnyolc esetben bírálta felül saját hatáskörben a bizottság döntését. Ebből húszonként esetben növelte a támogatás mértékét – köztük tizenhét alkalommal a nulláról -, nyolc esetben pedig csökkentette. A támogatások emelése tizenhét alkalommal érintett HÍD vezetésű települést, tizenegy esetben a polgármester független, és egy-egy pályázó község volt HÍD-MKP illetve MKP vezetésű. A dotációkat A. Nagy négy független, három MKP és egy HÍD-MKP-KDH vezetésű település pályázata esetén csökkentette. Kimagaslik az MKP-s Bárdos Gábor vezette Somorja pályázata, amely 8000 euróról lett visszavágva 3000 euróra; illetve ellenpéldaként a HÍD komáromi járási elnöke, Csóka Lajos kormányozta Nagykeszi, és az (MKP-s támogatással megválasztott) HÍD-as Lőwy János vezette Ipolyság pályázata, amely a nulláról 3000-3000 euróval lett megemelve.

A változtatások összesítve, a polgármesterek pártállásának függvényében

A kérdésre, hogy a kisebbségi kormánybiztos nyilatkozata, miszerint a pályázatok elbírálásánál nem játszott szerepet politikai hovatartozása, mennyiben felel meg a valóságnak, a számok nehezen vitatható választ adnak.

A közpénz lényege abban áll, hogy a közösségtől származik a közösség javára. Így átláthatónak és védhetőnek kell lennie bárki előtt, kerülni kell a kiegyensúlyozottság hiányának látszatát is. Ugyanez érvényes a Magyarországról származó támogatásokra is.

Forrás: crz.gov.skstatistics.sk