Kattints, az egész képért

Tisztelt Bugár Béla, Elnök Úr!

Nagy meglepetéssel olvastam nyilatkozatát a mai Új Szóban, valamint azokat a vádakat, miszerint a Közbeszéd blogbejegyzése, amiből kiderül, hogy Pavol Hrušovský nem tud a minimumról, „háborús viszonyokat teremtene”, „hazudozna”, vagy a „politikai disznóság” kategóriájába tartozna. A személyeskedés és a vádaskodás nem fedi a tényeket.

Nagyon sajnálom, hogy az önöket negatívan érintő cikkem hangulatkeltésre próbálják felhasználni. Politikusként bizonyára tudatában van, hogy a nyelvi fegyelem nagy erény, és azon kijelentései miszerint valaki “háborús viszonyokat” akar teremteni Szlovákiában, politikailag inkorrekt, félrevezető és szándékosan félelmet keltő. Kérem, a választók szimpátiáját ne hasonló kijelentésekkel, hanem tettekkel és konzekvens politizálással próbálja elérni.

Ön a bejegyzést éles szavakkal illeti, hátsó szándékot tulajdonít neki, ami a Híd, vagy a jelölt befeketítésére irányul, miközben ez nem felel meg a valóságnak. Sem politikai, sem egyéb, ahogy Ön mondta: “szervezeti” kapcsolataim sincsenek. Bloggerként azokra az információkra támaszkodhatom csak, amelyeket a párt illetékesei a kérésemre rendelkezésemre bocsájtanak. A Híd sajtóosztálya öt nap elteltével, és többszöri felkeresés után sem válaszolta meg a kérdéseimet. Több napnyi eredménytelen levelezést, az abban kapott homályos válaszokat összegeztem csak, ez a levelekből is kiderül. Ha téves információk közvetítésével vádol, kérem, kérje elsősorban számon az alkalmazottai teljesítményét, illetve a Népi Platform közös elnökjelöltje kommunikációs stábjának alkalmasságát, hiszen velük kommunikáltam – ahogy azt a levelek is mutatják.

Kattints, az egész képért

Kattints, az egész képért

Nyilatkozata szerint “mindenáron ki akarunk kényszeríteni valamit a másik félből”. Ezt jól látja, s véleményem szerint ennek így is kell lennie. A választók dolga, hogy kikényszerítsék a politikusokból azokat a véleményeket és állásfoglalásokat, melyeknek érdemi fejleménye is lehet.

Mivel a levelezésből az derült ki, továbbra sem nyilvánvaló, hogy Hrušovskýnál megvan-e a politikai akarat a “szlovákiai magyar minimum” teljesítéséhez, a mi dolgunk, hogy egyenes válaszokat próbáljunk kapni  ezekre a kérdésekre. És mindent megteszünk ezért a későbbiekben is, pártállástól függetlenül.

Ahogy azt a bejegyzésemben is írtam, nehéz őszinte gesztusoknak és egyenes véleménynek tartani azokat a kijelentéseket és jelzéseket, melyeket Hrušovský képviselő úr, elnökjelölt részéről kaptam érdeklődő bloggerként. Az érintett korábbi válaszaiban teljesen egyértelműen fogalmazhatott volna, ha fontosnak tartja a kérdést és tisztában van annak tartalmával. Mivel kérdéseinket kétszer is feltettük (és akkor sem kaptunk kielégítő választ), nehéz elhinni azt, hogy “információs zavar” keletkezett.  Ezt a nézetemet hajlandó vagyok felülbírálni, ha a Híd elnökjelöltjének esetleges jövőbeni megnyilvánulásai mutatják, valóban szívén viseli az alapdokumentumban lefektetett elveket.

Úgy vélem, az írásos kijelentéseket összehasonlítva legalábbis zavaros, mi a Népi Platform jelöltjének álláspontja. Miközben a levelemre Hrušovský úr kitérő válaszokat adott,  a minimumban szereplő legfőbb alapelveket pedig elutasította, a mai Új Szónak adott nyilatkozata szerint már megegyeztek a dokumentum “politikai megvalósításáról”. Eközben pár nappal korábbi nyilatkozatában még elutasította az önkormányzati és oktatásügyi autonómiát, melyek pedig szerves részét képezik a minimumnak.

A bejegyzés nem lejárató céllal készült, hanem a szavazók informálása jegyében. Megjegyzem, Hrušovský úr részéről az elmúlt hónapokban semmilyen gesztus nem utalt arra, hogy az Alapdokumentum elveiről mi a véleménye, a választóknak ezt nem volt alkalmuk hallani. Ezért is tartottam szükségesnek, hogy megvizsgáljam a kérdést a legilletékesebbtől – az államfőjelölttől. Megértem, hogy a szlovákiai magyar politikai viszonylatban minden kritikát a szekértáborok harcának tulajdonítanak, csakhogy Önnel ellentétben nekem nincs szükségem a választók szavazataira. Bejegyzésem nem támadó hangnemben írtam, csupán tényekre hagyatkoztam. Szívesen venném, ha a jövőben céltalan személyeskedés helyett Ön is a tényekre, tényszerűen reagálna.

Szívből kívánom, hogy Hrušovský köztársaságielnök-jelölt úr fel tudja vállalni a “Szlovákiai magyar alapdokumentumot”, hogy a célkitűzések legyenek hangsúlyos részei a kampányának, és hogy ezzel sikereket is érjen el. Óriási lépés lenne mindez, hiszen mutatná, valóban közös nevezőre tud jutni a szlovák és a magyar fél ezekben az alapvető kérdésekben. Ha az Alapdokumetummal viszont senki sem foglalkozik, s csak homályos utalásokból derül ki a nagyközönség számára, mi arról a Híd, a Híd jelöltjének és a szlovák pártoknak a véleménye (utóbbit máig csak az Ön interpretálásában ismerjük), akkor az komoly problémát jelent az ellenzék elveire nézve.

Üdvözlettel: