Időgéppel írt bejegyzés

A Szentlélek Pünkösd alkalmából több, mint kétezer év után ismét eltelítette egy kis közösség tagjait. Balszerencsére, minderre pont a Nagyszombati Városi Ünnepségek nyitórendezvénye alkalmából került sor, ráadásul egy nyelvőr is a helyszínen tartózkodott, igaz, szabadidejében. A résztvevőket fejenként száz euróra büntették meg, mivel nem tartották be a nyelvtörvény előírásait.

A helyszíni tudósítók így látták az eseményt:

1Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. 2Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. 3Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. 4Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. 5Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Nagyszombatban, az ég alatt minden népből. 6Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. 7Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: “Hát nem mind szlovákok, akik ott beszélnek? 8Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? 9Mi pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, 10Frigiának, Pamfiliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, 11krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.” 12Csodálkoztak, és ezt kérdezgették egymástól: “Mi lehet ez?” 13Mások gúnyosan megjegyezték: “Ebből még baj, lesz, meglátjátok, nem hallottatok-é a szeptemberben életbe lépett nyelvtörvényről?”

“Ez a fajta furcsa megoldás aligha van összhangban a törvény ide vonatkozó passzusaival” – nyilatkozott Miroslav Dzúrik nyelvőr, aki eredetileg csak meg szerette volna nézni az ünnepséget. A férfi méltányosságból csak a legkisebb büntetéssel sújtotta az összegyűlt tömeget, bár azok többszöri felszólítására sem voltak hajlandóak szimultán tolmácsolni mondandójukat a külföldi zarándokoknak. Összesen százhúsz személyt büntettek meg, a hatóságok tehát mintegy három és fél millió koronát kasszíroznak az eseményen.

XVI. Benedek pápa tiltakozó levélben kelt ki a nyelvrendőrség fellépése ellen, de úgy tűnik, a szlovák hatóságok hajthatatlanok. „Szlovákia egy olyan állam, melynek muszáj védenie saját érdekeit, és ezek közé tartozik az államnyelv védelme is” – nyilatkozta Robert Fico miniszterelnök. „Rossz állam lennénk, ha ezt nem tennénk” – tette hozzá a kormányfő.