Ad: Az autonómiától és gyarapodástól messze, a tehetetlenséghez közel –…

Szerző: | Dátum: 2013/03/04 08:30 | Kategória: Szlovákiai magyar

Örvendetes, hogy az utóbbi időben egyre több vélemény fogalmazódik meg az autonómia kérdéskörében. Az már kevésbé, hogy a vita közben sok szempontból egy helyben topog.

Az autonómiával kapcsolatos írások sorába tartozik Samu István cikke is, amely részben az én egyik írásomra reagál. Míg abban amellett érveltem, hogy az „autonómiáról”, annak hasznáról nem beszélhetünk tartalmának pontos meghatározása nélkül, és elsősorban erre, például a nyelvhasználati, gazdaságfejlesztési, oktatás- és népesedés-politikai hatáskörökre érdemes rákérdeznünk, Samu István ezzel ellenkezően érvel: 

Csak annyi a baj a [Fiala-Butora János által] feltett kérdésekkel, hogy amikor Dél-Tirol autonóm státuszt kapott, nem hiszem, hogy a tiroliak ezekre a kérdésekre, már előtte rendelkeztek teljesen világos egyértelmű válaszokkal, vagy lett volna kiforrott megvalósítási konstrukció.

Mivel az „először legyen autonómiánk, majd utána feltöltjük tartalommal” korántsem egyedi vélemény, sőt, jellemző az egész autonómia-diskurzusra, úgy gondolom, nem fölösleges közelebbről megvizsgálnunk. Az alábbiakban hadd vázoljam, hogy miért tartom tévesnek ezt a hozzáállást. Erre két nyomós okom van: egy stratégiai és egy gyakorlati.

 

Stratégia: mi a vita célja?

Ha az autonómiát úgy próbálná ránk tukmálni a szlovák többség vagy a nemzetközi közvélemény, ha arról kellene döntenünk, hogy kell-e ez nekünk vagy sem, akkor én is azt mondanám: persze, hogy kell, a részletek nem érdekesek, majd később eldöntjük, mire tudjuk használni.

De nem ebben a helyzetben vagyunk. Jelenleg senki nem kínálja tálcán ezt a megoldást, épp ellenkezőleg, egy meglehetősen szűk csoport akarja megvalósítani a többség heves ellenállása közepette. Ehhez sok minden szükséges, de legfőképp sok embert kell meggyőzni a cél helyességéről, az autonómia hasznosságáról – elsősorban a szlovákiai magyarokat.

Erre a jelenlegi autonómia-diskurzus szerintem nem alkalmas, mivel eleve abból indul ki, hogy az autonómia a megfelelő cél, így nem is tekinti feladatának, hogy erről bárkit meggyőzzön. Ez azonban csak az eleve meggyőzötteket képes az ügy mellé állítani. A többiek álláspontjára marad a „baj van az értékrenddel”, meg a „nincs rend a fejekben” magyarázat. Szerintem ugyanakkor teljesen racionális hozzáállás az átlag-választópolgár részéről, ha bemondásra nem akarja elhinni, hogy neki pont az autonómiát kellene támogatandó politikai célként elfogadnia.

Érvként esetleg egy dolog szokott felmerülni: Dél-Tirolban, Kanadában, Belgiumban és más pozitív példaként számba jöhető helyen is van autonómia. Ez azonban nagyon kevés. Az egyszeri választópolgár is kapásból fel tud sorolni húsz szempontot, amelyek alapján ezek az országok különböznek Szlovákiától. Az oksági viszony tehát mindenképpen magyarázatra szorul: elhiszi ő, hogy Québecben jó világ van, csak nem biztos, hogy ennek pont az ottani autonómia az oka – lehet, hogy az ottani életszínvonalnak, demokratikus hagyományoknak, stb. is köze van hozzá. Hogy miért éppen az autonómiát kellene átvennünk onnan és nem mondjuk a kampányfinanszírozási rendszert, arra egyszerűen nem válasz az, hogy Katalónia vagy Dél-Tirol egyébként virágzó régiók.

Valószínűleg maga az érvelés iránya is rossz: szerintem sokan elfogadják, hogy az autonómia alapvetően jó dolog, csak nagyon nehezen kivitelezhetőnek, vagy egyenesen elérhetetlennek tartják, ezért számukra sokkal célszerűbbnek tűnik kisebb célokért kiállni. Hogy igazuk van-e vagy sem, most mellékes, de az világos, őket sem lehet meggyőzni azzal, hogy az autonómia egyébként egy hasznos eszköz. Ha valaki úgy gondolja, hogy az autonómia az igényelt politikai befektetéshez képest a legjobb megoldás, sőt bizonyos problémákra az egyetlen megoldás, akkor erről kell meggyőznie a közvéleményt, nem arról, hogy az autonómia „jó dolog”.

Ehhez pedig tartalom kell. Nem kell aprólékosan elmagyarázni a részleteket, de tisztában kell lenni velük. Ha a közönség azt látja, hogy a szónoknak sincs elképzelése arról, hogy az általa javasolt megoldás hogyan kezeli az ő régiójában például a munkanélküliség kérdését, akkor miért kellene elhinnie, hogy pont ez a támogatandó cél, és nem mondjuk a gazdaságfejlesztés decentralizációja?

 

Gyakorlati megfontolások: mit akarunk elérni, és mikor?

A másik fontos ok, ami miatt érdemes lenne a tartalomra összpontosítani az, hogy ezáltal sok olyan hasznos javaslat merül fel, amelyhez nincs is szükség területi autonómiára. Ha például felvázoljuk, hogy Dél-Szlovákia gazdaságát miként virágoztatná fel az autonómia, vagy hogyan lehetne a magyar nyelvet a szlovákkal egyenrangúvá tenni, számos olyan megoldást találunk, ami autonómia nélkül is működhet, akár a jelenlegi keretek között – akkor pedig miért ne élnénk vele?

Nem túl célszerű az ideális autonómiára várni, mert az nem egyhamar fog eljönni, és nem is egy lépésben. Amíg mindent erre az egy lapra teszünk fel, számos hasznos alternatíva csúszik ki a kezeink közül. Ezért fontos, hogy pontos elképzelésünk legyen arról, mit is szeretnénk, és miért van rá szükségünk. Miközben az autonómiáért küzdünk, közben ne felejtsünk el közösségünk gyakorlati problémáival sem foglalkozni. Az autonómia-diskurzus ehhez sok munícióval szolgálhat, ha végre a tartalomról lesz benne szó. De csak akkor. 

 

Címkék: , , , , , , , , , , ,

Ne maradj le semmiről, csatlakozz a Facebook csoportunkhoz!

Facebook hozzászólások

 • Bósza János

  Most szombaton volt Komáromban autonómia vita, ahol a gazdasági megoldások, a munkahelyteremtés is téma volt, oda miért nem mertetek eljönni, egyébként a CA autonómia tervezete a munkahelyteremtésre is ad választ, ezt rengeteg írásomban már leközöltem, De, ti csak egymás között szórakoztok autonómia témában, de aki kérdések helyett válaszokat is ad, azt cenzúrázzátok, minimum lejáratjátok és még a létét is letagadják. Nos ez így farizeusi viselkedés, ami sohasem vezethet eredményre. Miért nem jöttetek a beszélgetésre, miért nem ott tettetek fel kérdéseket, hogyan képzeljük el, ehelyett, csak marad a mellébeszélés, mit miért nem lehet megtenni alapon.

  • Janos Fiala

   Kedves Bósza úr, miből gondolja, hogy ha valaki nem ment el egy rendezvényére, az azért volt mert nem *mert* elmenni? Én speciel nem tudtam semmiféle rendezvényről, de ha tudtam volna sem repültem volna ennek kedvéért Bostonból Komáromba.

   • Bósza János

     Minden rendezvényemről én mindig informálni szoktam a médiákat, de hogy ők engemet hírzárlat alá helyeztek ez legyen az ő keresztjük, pl. a Március 30-i ról is tudnak, sőt, hogy küldtem az amerikai külügyminiszternek egy levelet, az amerikai magyarok kérésére, pl erről tud, biztosan nem, vagy hogy Fico, Slota után most feljelentettem és újból vállalom a meghurcoltatást, persze ezekről sem tudhat, vagy mikor 2010. május 26-án elfogadta szlovák parlament a kettős állampolgársági törvény egyedül tüntettem előre informáltam, a médiákat, lehettünk volna többen, akkor is atrocitás ért egy SNS képviselő részéről, vagy mikor Gasparovics sértegette Esterházyt hárman volta a az elnöki palota előtt akik tiltakoztunk előre informáltam és kértem a médiákat. , vagy 2010 június 4-én szintén ott trianon, a nyelvtörvény, több tucatnyi volt, mindig hallgattak, esetleg utólag lekicsinylő módon informáltak. Nézz ezeket nem azért írtam, hogy önfényezésként értelmezze, én sohasem vittem magammal, kamerásokat, fényképészeket, mert meggyőződésből tette, nem pedig magamutogatás volt a célom. Persze hébe hóba volt kivétel, főleg a múltban még 2007-2008-ban, mikor Belousovovál vitáztam, ezek is inkább a szlovák médiáknak köszönhetőek sajnos. Mindegy kár a szóért.

   • Bósza jános

    Tisztelt Fiala úr, vártam a jelentkezését, nem tudom azóta volt-e itthon? Május 5-én lesz egy tanácskozás szívesen látjuk. https://www.facebook.com/groups/FelvidekiAH/

    • Fiala János

     Bósza úr, én jelenleg az USA-ban lakok. Egy jó ideig nem utazok még haza.

 • Bósza János

   Március
  végén (30-án, Öregkomárom a Carpathia Caféban 14:00-kor) tartok egy előadást a CA autonómia tervezetéről és oda meghívom
  mindazon személyeket, aki manapság, ilyen, vagy olyan formában véleményt
  alkotnak ebben a témában. Ott kérdezzenek, ott próbálják
  konfrontáltatni a nézeteiket és szemtől-szembe mondják el mi jó, mi nem a
  CA tervezetében. csakis a békés viták vezethetnek eredményre. Én pedig
  bizonyítani fogom, szerintem a tervezet miért életképes és miért segít a
  munkahelyteremtésben is, mert már ezekről is sokszor írtam, de m indig
  süket fülekre találok. Remélem Fiala, Samu, Király, Keszegh, Tokár,
  Duray, Csáky , Berényi, VIA nova, Feszty, Boldoghy és sokan mások is ott
  lesznek, elfogadják a meghívásomat, minden médiának elküldöm, hogy
  közöljék le, mert személyre szólót email formában nem tudom őket
  megszólítani, mert nincsenek meg az email címeik és a régieket pedig
  letiltatták. remélem a felvidéki médiák nem fogják megintcsak hírzárlat
  alá helyezni ezt a közösségi próbálkozás, egység felé útkeresést, az
  autonómia letisztázásának az érdekében, a megmaradásunkért.

  • Janos Fiala

   Kedves Bósza úr, én a nyílt vitának nagy híve vagyok, de ha elfogad egy javaslatot, sokkal többet segíthetne az ügynek, ha a megalomániájából kicsit visszavenne. Minden kommentje arról szól, hogy Önt el akarják hallgattatni, cenzúrázzák, azért nem akarnak nyíltan tárgyalni Önnel, mert a tervezete annyira jó (“válaszokat ad”), hogy senki sem tudja cáfolni, stb. 
   Én vettem a fáradtságot, alaposan áttanulmányoztam az Ön tervezetét, és szilárd meggyőződésem, hogy az nem ad semmilyen választ az általam fontosnak tartott (és cikkeimben többször felvetett) kérdésekre. Lehet, hogy ezen kívül vannak még elképzelései, nem tudom, de az biztos, hogy azok a honlapján található tervezetnek nem részei. Ami ott van, az annyira lufi, hogy nem igazán érezném hasznos időtöltésnek ha például írásban foglalkoznék vele. Ha találkozunk, szívesen elmondom miért van ez így, de több időt nem kívánok pazarolni rá.
   Én tisztelem Önt azért mert az autonómia kérdését annak idején felvetette és napirenden tartotta, de egy ideje ez már nem az ügyről szól, hanem a saját tervezetének propagalásáról, és azok démonizálásról, akik nem feltétlenül kívánnak arról beszélni (például mert nagyon nincs miről beszélni). Szerintem ezzel sokkal több embert riaszt el a kérdéstől, mint ahányat sikerült “meggyőznie”.

   • Bósza János

     Tisztelt Fiala úr, amikor a tervezetemet megírtam, Önről még hallani sem lehetett, ez magában nem baj, mert mindenki fejlődik nézeteit formálja kialakítja és megpróbálja ha hisz valamiben azt igyekszik időállóvá tenni. Sajnos a válasza azokat az ismert ferdítéseket tartalmazza, amelyek még akkor alakultak ki, mondhatnám geobbelsi stílusban politikai axiómákká váltak beleivódtak a felvidéki magyarság elitjének a lelkébe és az ő féligazságaikkal kiegészülve érlelődnek azóta és néha amikor szükséges a számukra ilyen-olyan formában a felszínre jönnek, de sohasem építő jelleggel. Néha hazugságok, néha tudathasadásos formában,ezen már nem is akarok vitázni, mert valójában mindenfajta vita megkerülése nélkül el lettem lehetetlenítve. Látja az Ön írásos válasza, amit köszönök is csupán  a szokásos propaganda beszédre épül, hogy a tervezet rossz, meghogy én bárkit leakarok hengerelni a tervezetemmel. Ha nem vette volna észre én évek óta tárgyilagosan érvelek, amit állítok azokra mindig lehengerlő és sokszor sértő válaszokat kapom, ha kapok. Sajnos a maga válasza ezeknek az embereknek a stílusát elevenítik fel, meggyőződésem nem szándékosan teszi, ez a stílus, ha bószára reagálni kel, mert ő hülye, írástudatlan és persze a csákynak köszönhető szönöszözést, később, ami sziszegésbe csapott át már ne is emlegessem. Átveszik, mgeggyőződésem nem szándékosan teszik, csupán ez van, nem kívánciak az igazságra, nos ez pedig nagy hiba. Tudja engemet az ismer véleményekkel ellentétben, igenis meg lehet győzni és erre az , sok száz ember a bizonyíték akik ténylegesen ismernek ls javaslataikat, nézeteiket el merték küldeni, vagy be mertek csöngetni egy kis beszélgetés okán. Pontosan minden beszélgetés azzal kezdem, hogy vitázni akarok, se több, se kevesebb. Csupán beidegződésből, mert valaki ezt mondta a másik is igazolta, a harmadik meg elkönyvelte, így korrektül nem lehet érvelni. Tudja mind ezek a vélemények úgy alakultak ki, hogy semmiféle vita, tárgyilagos nézetek konfrontációja nélkül formálódtak. Azt írja olvasta a CA tervezetet, ez jó és köszönöm, hogy vette a fáradságot, azt mondja nem jó, de azt megint akárcsak mások százak maga előtt senki nem írja le, hogy miért, ez a rész, ez a fejezet, ezért meg azért nem jó alapon, vagy kérnének kiegészítő magyarázatokat. Csak állít valamit és punkrum. A baj ott van, ha nincsenek kérdések, akkor válaszok sem lehetnek, ilyen a kommunisták idejében volt, főleg az ötvenes években, amikor a kérdések nélkül ítélkeznek, maguk is ezt teszik és ez nagyon nagy baj. Pl. a kerekasztalról miért lettem kitiltva, mert féltek, hogy kimondom az igazat. Ha a maguk igazsága erősebb, akkor miért félnek velem vitázni. Ha igazuk van döngöljenek be vele földbe és bószának annyi, ez ennyire egyszerű. Nézze a felajánlott beszélgetést az autonómia témájában elfogadom és ha hazojön Amerikából szívesen elbeszélgetek Önnel bárhol, bármikor. Mivel démonizálom én a felvidéki magyarságot, tlán pont fordítva van az én igyekezetemet és a CA tervezetet démonizálják, mindenfajta vita nélkül, bocsánat, ahogyan most maga is teszi, meggyőződésem nem önszántáből, hanem csakúgy alapon, ahogyan sikan mások előtt tették, egyszerúen vita és konkrét tények nélkül ír valamit. Közben pedig megjegyezném éppen Duray úr volt az aki még 2008 januárjában azt mondta, a Commora Aula tervezetét nem démonizálni kell, hanem vitázni róla. Akkor most, hogyan is van ez. egyébként a nézeteim okán vagyok kitiltva a felvidek máról és minden olyan helyen sértegetnek lejáratnak, ahová az Ön körébe is tartozók megjelennek. Én a tettek emberének tartom magamat nem pedig a mellébeszélésé. Szerintem, amit a kerekasztal csinál azt többet árt mint segít a felvidéki magyarságnak, mert nem gyámoltalan kijelentésekre, értelmetlen konferenciázgatásokra van szükség, hanem határozott fellépésékre. Még egy dolog a tervezetem tervezet benne van a nevében, vagyis vitaanyag és nem szentírás. Egy tervezet hogyan lehet bárkire ráerőszakolni. Persze, ha a kérdéseimre nem kapok válaszokat, csak sértő lenéző stílusú reakciók médializálódnak, akkor kénytelen vagyok írogatni én és a felmerülő problémákra választ adni. Mondja miért gondolják Önök, hogy csakis az MKP, a Híd és körülöttük szervezkedő  és hozzájuk köthető civil szféra alkalmas  és tehet javaslatokat? Én mindig bizonyítható tényekről írok, a válaszok mindig, ha vannak csupán sértő és minden érthető, bizonyítható indoklás helyet sértő válaszok. Maga szerint egy helyes? Sértegetni valakit az igyekeztéért, viták helyett. A felvidéki magyarság megmaradási ügye csak akkor juthat révbe, ha lesz egységes fellépés én mindig erre törekedtem. A Ca honlapján rengeteg  csaknem tízezer írás van magyarság témában, ebből kb 700-800 az enyém, benn vannak olyanok is amelyek magyarázzák a Ca tervezet életképességét. de, hogy az-e azt csak korrekt vitákban lehet tényekkel bizonyítani. Ezek elől pedig a mai megélhetési politikusaink mindig elmenekülnek, maguk fiatalok pedig átvették tőlük a féligazságaikat, hazugságait, ahelyett, hogy kérdéseket tennének fel, amelyekre mindig korrekt válaszokat fognak kapni, akárcsak most is.Én nem szeretem a mellébeszélést, mert már volt belőle elég én Zsifkovits osztrák professzor tíz pontja szerint cselekeszem, élek. persze hibákat is követek el, sokat is, de menet közben próbálom őket korrigálni. El lehet valakit elriasztani úgy Maga állítja), hogyha én mindig csak azt mondom bárkivel bármikor hajlandó vagyok vitázni autonómia témában, de válaszok viták helyek a sértegetés a válasz. Úgy tűnik nekem Ön is csak onnan merít, aminek a valóságtatrtalmáról nincs meggyőződve, egyszerűen elkönyveli mások után, hogy ártó személyiség vagyok. Olyanok állít, amely dolgok mindig messze álltak tőlem. Ha nem vette volna észre én évek óta csak vitázni akarok. Thomas Mann isi megmondta a viták közelebb hozzák az embereket mégha azok ellentéstesek is, csakis a viták vezethetnek eredményre. Nos és Önök pont ezek elől futamodnak meg mindig. Az okok eléggé változatosak szoktak lenni, most inkább nem is hoznám fel őket. Arra leszek csak kíváncsi, hogy az érintettek, mivel fogják megint elutasítani a mostani meghívásomat. Ön írta azért nem mert Amerika, elfogadom. Az pedig aljas rágalom, minimum nem korrekt állítás, hogy én a nézeteimmel bárkit is meg akarnák erőszakolni, Csupán vitázni akarok, ez pedig egy probléma megoldás minimális alapfeltétele. Ha már valaha is beszélgettünk volna, az előző írásaim (több száz) bármelyikére (legalább egyre) tárgyilagosan reagált volna, akkor jogosan feltételezhetném azt, hogy saját véleménye az amit ide leírt és független mások bizonyíthatatlan állításaival szemben. Ha az igazságra törekszik, akkor hozzám biztosan megtalálja az utat, a kapum mindig nyitva van azok előtt, akik korrektül, a másik tisztelete mellett akarnak fontos dolgokról véleményt cserélni.
    Barátivak, köszönve a válaszát
    bósza János

    • Janos Fiala

     Kedves Bósza úr, én Szlovákia megalakulásakor még az alapiskola padjait koptattam, úgyhogy valószínűleg ezért nem hallott rólam, mikor a tervezetét írta. Ugyanezen okból (koromnál fogva) sem vagyok része semmiféle Bósza-ellenes összeesküvésnek, nem tudom milyen Csáky féle szönöszözésre gondol, hogyan lett Ön ellehetetlenítve, mik azok az “ismert ferdítések”, amiket az Ön tervezetével kapcsolatban gyakran előhoznak, stb. Ezekről semmit sem tudok, és őszintén szólva nem is érdekelnek. A szakmai álláspontomat nem ezek alapján alakítom ki, hanem az alapján, amit a tervezetéről a honlapján olvastam – és arról az a véleményem, amit fent írtam. Ha találkozunk, szívesen kifejtem majd bővebben is.

     De azt azért hadd jegyezzem meg, hogy ha ilyen sok ember reagál nagyon hasonlóan a tevékenységére, akkor nem lehet, hogy esetleg az Ön készülékében van a hiba? 

     • Bósza János

       Sajnálom, hogy nem olvassa azt amit írtam és az utolsó hét évről írtam, akkor pedig azt hiszem nem járt már alapiskolába. DE!!! Amit írtam arra érdemlegesen nem képes reagálni.
      Nos maga a szakember, ha pontos és igazságos akar lenni, járjon utána segítek 2007-ben a DFÖT megalakulása után, miután segítettem Csáky úrnak, hogy az MKP elnöke legyen (persze ezt is majd mások véleménye alapján fogja kezelni, pedig igaz), meg is köszönte azzal, hogy ha mi nem tüntetünk néhányan március 31-én  mellettük (Duray és ő) akkor nem lett volna elnök és az elnököt még ma is Bugárnak hívják. Nos ez mellékes nem erről akartam írni, hanem arról, hogy mindez később Csáky mikor megijedt az autonómiától és a nem várt elnöki pozíciótól, azzal hálalta meg másfél hónap múlva, hogy azzal határolódott el a TA egyenes adásban, ezt az Újszó is lehozta hírként olvassa el, hogy azt mondta az MKP-nak semmi köze az autonómiához és hozzám, a kezdeményezéssünkhöz, hanem inkább nézzenek utána, ez javasolta a médiáknak ki támogat és az is lehet, hogy a szösnöszö embere vagyok. Nos ezt az aljas rágalmat ő mondta nem 1989-ben egy alapiskolásnak, hanem 2007-ben egy felnőt embernek. Nem tudja, lehetséges. Ezért írtam, amit az utolsó mondatában meg is erősített, ha valamit sokan mondanak akkor az bizony , -maga szerint sokuk szerint- az igaz lehet. Látja ez a geobbelsi stratégia, addig hangoztatni egy hazugságot, ameddig az el nem kezdi élni a saját életét, ez a MKP politikusainak nagyon sikerült, sőt azóta is zajlik. Az én védekezéseimet pedig gyalázkodásként kezeli már maguk fiatalok is, mert ahelyett, hogy a tények mögé néznének és az igazságra törekednének elhiszik politikai axiómákként a politikusok hazugságait. Igen a tervezettel kapcsolatosan nagyon sok ferdítés van, de maga sem említett egy rossz fejezetet sem, csak általánosít mások után és ezek után meggyőződésem, hogy el sem olvasta vagyis ferdít. Nem mond igazat, most megsértődhet, mert nem lesz az első, aki az igazság terhe alatt később márcsak vádaskodni tud. Lehet az én készülékemben van a hiba, csak az a baj erre sohasem kaptam az eltelt hét év alatt egyetlen választ sem, hogy hol és a készüléket senki nem akarja megjavítani rajtam kívül, hogy a magyarság ügye révbe kerülhessen.
      Másról, autonómia nélkül nincs semmiféle megoldás, az Ön által emlegetett részmegoldások nem járható út, hisz a Híd Bugárja ezt akarja, nem megy, ahogyan eddig sem megy. Erre talán a legjobb bizonyíték Fico mostani kijelentései. De kár is erről beszélnem, mert megint félreérti amit mondani akarok, és két mondatban ezt nem lehet elmondani, a több száznyi írásomban már sokszor adtam erre magyarázatot, miért megkerülhetetlen az autonómia, ha meg akarjuk tartósan oldani a problémáinkat. Sajnálom magát, mert igazságra csak akkor lehet törekedni, ha az ember nyitottá válik. Mások után ítélkezni, bizony nem korrekt dolog, mások hazugságait, féligazságait terjeszteni, azokkal érvelni, pedig szinte bűn.

     • Bósza János

       Ja majdnem elfelejtettem, a tervezetemet nem 89-ben írtam, hanem 2007-ben, látja ez is bizonyíték arra, hogy nem is olvasta, ha igen akkor nagyon felületesen.

     • Janos Fiala

      Higgye el, alaposan olvastam. 

      Bósza úr, én még véletlenül sem sértődtem meg, de higgye el, engem tényleg nem érdekel a Csákyval és másokkal való vitája, hogy honnan van Ön kitiltva és miért, meg ilyesmi. Ezek nem az “én köreim”, nem vagyok kapcsolatba az említett személyek és szervek egyikével sem. Engem egy dolog érdekel az egészből, a tervezete, azt elolvastam és a véleményemet már megmondtam, ahogy azt is, hogy nem fogok róla bővebben írni. Majd ha egyszer találkozunk, megbeszéljük.

     • Bósza János

       Rendben van pl. március 30-án megteheti, ha idehaza lesz, ha nem bármikor máskor. Még előzetesen megmondanék a tervezetem 90% azonos a székelyékével, mert 2006-ban Csapó úr (ő írta a tervezetet) jóváhagyásával használtam fel, Kettő  a filozófiája vagyis a polgári elv ugyanaz, mint a katalánoké ás a baszkoké, ahol is sikeresen bevezették és hatalom is beleegyezett.

   • Bósza János

     Még annyit tennék hozzá, hogy írja a CA tervezetről és rólam:
    “Kedves Bósza úr, én a nyílt vitának nagy híve vagyok, de ha elfogad egy
    javaslatot, sokkal többet segíthetne az ügynek, ha a megalomániájából
    kicsit visszavenne. Minden kommentje arról szól, hogy Önt el akarják
    hallgattatni, cenzúrázzák, azért nem akarnak nyíltan tárgyalni Önnel,
    mert a tervezete annyira jó (“válaszokat ad”), hogy senki sem tudja
    cáfolni, stb. 
    Én vettem a fáradtságot, alaposan áttanulmányoztam az
    Ön tervezetét, és szilárd meggyőződésem, hogy az nem ad semmilyen
    választ az általam fontosnak tartott (és cikkeimben többször felvetett)
    kérdésekre. Lehet, hogy ezen kívül vannak még elképzelései, nem tudom,
    de az biztos, hogy azok a honlapján található tervezetnek nem részei.
    Ami ott van, az annyira lufi, hogy nem igazán érezném hasznos
    időtöltésnek ha például írásban foglalkoznék vele. Ha találkozunk,
    szívesen elmondom miért van ez így, de több időt nem kívánok pazarolni
    rá.”
    Az első részével nem vitatkoznék, mert az elhallgattatást és a cenzúrázás tényét, valamint rengeteg hazugság terjesztését sokszor bizonyítottam, a honlapomon megtalálható, vagyis maga megint állít valamit, ami nem igaz, ha találkozunk tételesen tudom bizonyítani, Sokan ígérték, mint most maga is végül semmi nem lettbelő, senki nem volt képes a szemembe mondani mi is a baj acA tervezetével, mert 90% azonos a székelyével és lényegében, ami polgári elvet illeti azonos a katalánokéval és baszkokéval, ahol is az autonómiák jól működnek. Tudja az a baj állandóan engemet támadnak, hogy nem értek az autonómiához. lehetséges, de mondjon nekem csak egy embert aki tudja a megoldást a kárpát-medencei magyarság számára. Mert bizonyára tudja két egyforma autonómia nem létezik és így egyenes ágon az is lekövetkeztethető, hogy egyforma megoldás sem. Az én polgári elvű megközelítésem több jogot biztosít és több magyart von a védőernyője alá, mint az etnikai alapú. nem tudom tudja-e 2007 óta mióta Barki asszony nálunk járt a DFÖT találkozón, ahol az összes javaslata lett elfogadva, tőlünk az az évi EMI táborba vitte a hírt, hogy Felvidéken meghirdették az önrendelkezés polgári elvű és azonos jogra épülő változatát, Tőlünk ott átvették (nem én mondom, az aki akkor ott volt) és ma már Tőkés és az SzNT is ezt preferálja, ebben lát sikert, hogy az autonómiák kikövetelhetősége terén, amelyek minden olyan jogot biztosítanak, amelyek számunkra elengedhetetlenül szükségesek a megmaradásunkhoz. Mindazok a problémák, amelyek Ön felvetett, mind-mind benne vannak. nem tudom milyen szemszögből értékelte a CA tervezetet, mert az csak a területi elrendeződésre és jogkörökre ad választ, Benne sok mindenre, amit maga is felvetett, ezért nem értem miért rossz, ha mindaz benne van, amit maga is akar. tehát itt egy kicsit ferdített, amikor azt állította, nem jó mert ,amit maga akar nincs benne, benne vannak és a rengeteg többi írásban amikor megmagyaráztam részletesen, hogyan kell kikövetelni, hogyan működőképes, hogyan kell viselkedni az EÚ irányában is. Most aki leírt egy megvalósítható tervezet, az maga szerint hülye, bocsánat ezt nem maga mondta más egy ismert politológus Öllős, vagyis maga szerint megalomániában szenvedek. Mikor mondtam azt én kérem bizonyítsa, hogy a tervezetem annyira jó, hogy… Mondja nem került egy kicsit forgalmi dugóba, mert maga is írja tervezetről van szó, vagyis nem szentírás, amit én is mindig hangoztatok, vagyis vitaanyag. A tervezetek vitaanyagok, amelyekről vitatkozni kell, enm démonizálni, Duray mondta, nem én. Most maga meg írja, hogyha hiányolom a vitákat, akkor vegyek vissza, mert nincs igazam, mert nem kapok válaszokat az egyenes ágon azt bizonyítja, hogy tervezetem jó, mondhatnám igazam van, de nem mondom. Tervezet csak vitaanyag, ezt nekem kell Önnek egy Amerikában tanuló magas képzettségű embernek mondanom. Azt írja azt állítom senki nem tudja cáfolni, hát cáfolják meg miért rossz, de ne csak úgy alapon, az nem cáfolat, a cáfolatnak konkrétnak kell lennie, nos ehhez kellenek a viták, amit én állandóan hiányolok. remélem nem akarja azt mondani, hogy a viták zajlanak, mert ami a kerekasztalban zajlik az minden, csak nem viták, az inkább a szönyeg alá való söprésről szólanak, mit söprenek be, mit hagynal elől. Közben nem veszik észre az ügyeket csak nyílt vitákon keresztül lehet megoldani. Megint megkérdezem miért fél maga is és mások velem vitázni, vagy talán nem igaz? Tervezetekről vitázni kell és igenis megkerülnek Ön is és az elvbarátai is, mert félnek nem tudom mitől, még nem haraptam le senkinek az orrát. Hisz azzal, hogy vitázni akarok, esélyt adok Önöknek, hogy a tehetségükkel, a jobb magyatudásukkal a földbe döngöljenek, az önök argumentációjukkal. Mégsem mernek leülni ez az igazság, vagy megint tévednék. Kettő nem hinném hogy megalomániában szenvednék, azért mert vitatkozni akarok és senki nem hajlandó, arról én tehetek? És erre felhívom a figyelmet, vagyha a próblémákra konkrétan rámutatok az már magamutogatás. Szilárd meggyőződe vita nélkül. hogy a Ca tervete rossz, nem ad mindenre választ, írtam tervezet, maga is írta, akkor hogyan is adhatna mindenre választ csak vitaanyag, amiről Duray szerint vitázni kéne, maga szerint nem érdemes mert nem mondta ki az igaz, de rossz. Mindezt anélkül, hogy kérdéseket tenne fel. Látja ez a felvidéki valóság. Ehhez tényleg mit lehet hozzáfűzni még, talán csak annyit várom magukat 30-án és döngöljenek a földbe, ha tudnak, megígérhetem jól felkészülök és kemény ellenfél, csak nehogy a csésze kéve az asztalomon legyen megint az ellenfél, az már ismeri a válaszaimat kérdésfelvetés nélkül is. Tisztelettel, örökös autonómista BJ

 • Zoltán

   Nyilvánvaló
  hogy az autonómia élharcosaink kell hogy legyen egy átfogó elképzelésük az alapelvekkel
  kapcsolatosan, mert csak így tudnak következetesen válaszolni a kétkedők kérdéseire.
  Ilyen például a nyelvhasználat, az autonóm terület jogköre, hatalmi szerkezet
  és döntéshozatali eljárások. 

  Az autonómia
  megnevezés így nagyon félreérthető, helyesebb lenne használni az autonóm
  terület megnevezést vagy magyarul a különleges jogállású területnek lehet nevezni.
  A különleges jogállású terület kérdését sokan misztifikálják, pedig valójában
  az állam egyedi decentralizációját jelenti melynek működését egy speciális
  szerződés biztosítja. Abban az esetben, ha egy államalakulaton belül az összes
  térség hasonló önállósággal rendelkezik, akkor szövetségi államként határozzák
  meg az államalakulatot.

  Tévesnek
  tartom a szerző azon felvetését, hogy térségeink gazdasági felvirágoztatását,
  vagy a magyar nyelv egyenrangúvá tételét az államszerkezet (hatalmi szerkezet)
  radikális átalakítása nélkül el lehet érni. Ugyanis a többségi döntéshozatali
  rendszer a kisebbségek, a központosított állam a vidék gondjainak a megoldására
  érzéketlen.

  • Janos Fiala

   Kedves Zoltán, hol látja a cikkemben, hogy minek a “radikális átalakítása” nélkül mit lehet elérni és mit nem? Szerintem túl sokat olvasott bele a “jelenlegi keretek” szókapcsolatba. 
   Egyébként a többségi döntéshozatali rendszer megváltoztatása nélkül bizony lehetne egyenrangú a magyar nyelv, a gazdasági előrelépésnek pedig fontos eszköze a gazdaságfejlesztési decentralizálása, ahogy ezt már többször is kifejtettem, nem tudom hol látta a cikkben hogy a mostani központosított államot szeretném megtartani.

   • Zoltán

    „Ha például
    felvázoljuk, hogy Dél-Szlovákia gazdaságát miként virágoztatná fel az
    autonómia, vagy hogyan lehetne a magyar nyelvet a szlovákkal egyenrangúvá
    tenni, számos olyan megoldást találunk, ami autonómia nélkül is működhet, akár
    a jelenlegi keretek között – akkor pedig miért ne élnénk vele?”

    Úgy
    értelmeztem, hogy a Dél-Szlovákia gazdaságának a felvirágoztatását és a magyar
    nyelvet a szlovákkal egyenrangúvá tenni lehetséges a jelenlegi keretek között. Ezzel
    az állítással nem tudok egyetérteni, és feleslegesnek tartom az ilyen jellegű próbálkozásokat
    az elmúlt 20 év tapasztalatából kiindulva. Fico által is hirdetett másodrendűségünk,
    vagyis a többség elsődlegessége nem teszi lehetővé a nyelvi egyenrangúság
    megadását a többségi döntéshozatali rendszerben. 

    Abban az
    esetben, ha  a jelenlegi keretek között
    akarja a térségeink gazdaság gondjainkat megoldani, akkor számomra ez azt
    jelenti, hogy nem tartja szükségesnek a központosított állam gyengítését
    Ugyanis a központosított államszerkezetben látom a nyelvi, gazdasági és
    politikai elnyomásunk  egyik jelentős
    okát.

    Abban az esetben,
    ha a központosított állam megszüntetését Ön is elsődlegesnek tartja, akkor
    ebben a kérdésben egyetértünk és a vitánk ez irányban felesleges.

    • Janos Fiala

     “…ha a jelenlegi keretek között akarja a térségeink gazdaság gondjainkat megoldani, akkor számomra ez azt jelenti, hogy nem tartja szükségesnek a központosított állam gyengítését…”
     Zoltán, én nem írtam ilyet, és nem is gondolom ezt. A “jelenlegi keretek között” a cikkben annyit jelent, hogy “területi autonómia nélkül”. Minden más, például a központosítás mértékének csökkentése, aminek nagy híve vagyok, beletartozik.

     • Zoltán

      A
      decentralizáció csak abban az esetben válhat tartóssá, ha az államalakulat
      működésébe különböző fékek és ellensúlyok vannak beépítve annak megtartására. Ilyen
      például a kétkamarás parlament melynek egyik kamarája a térségek érdekképviseleteként
      működik, a decentralizáció alkotmányban való rögzítése és az alkotmány védelme.
      Ezek a változások messze túllépik a jelenlegi kereteket.

 • Vendég

  És ha egy lépéssel előbbre szeretnénk kerülni, tessék aláírni! 

  http://www.ipetitions.com/petition/multilingual-kaufland-slovakia/